‘U nostru suli

unostrusuli

‘U nostru suli

  

Na sta jurnata ca un’agghiurnò cchiù

Ruffiani, ’i rivuturi

Fannu ‘ncuntrari i cimi di l’arvuli.

 

Comu tanti allafannàti

s’annàcanu, si ncùgnanu

 si vasanu ‘ntà vucca, s’alluntananu,

frischi di lacrimi ‘i celu

ca scìnninu a sguìnciu

di stu tettu accupatìzzu e siddiatu ‘i munnu,

figghiu di stu misi d’aprili

ca addisìa un cappeddu dèbbitu,

d’un suli,ca inveci si sta ammucciatu,

darreri na cuttunina pisanti

ca un ti pari l’ura di livaritilla di ‘ncapu,

picchì t’accùpa ‘u çiatu.

 

Nuatri Siciliani, “ tirruni quasi Africani

comu nni chiamanu ‘i pulintùni”

‘Un ci semu abituati

a sti jurnati Milanisi.

 

Nuatri avemu bisognu

Da carizza cavura

D’un suli tantu addisiàtu

Pi tutti sti misi di mmernu,

Ca quannu ‘u videmu ncugnari,

‘u siddiu di cori nni pigghia paru paru.

 

Nuatri semu com’ ì serpi niuri

Ca siddu un’ hannu ‘u suli

ca ci abbrucia ‘i squami,

e squagghia ‘u sangu dintra ‘i vini

si sentinu comu ‘ntamàti

d’un’ arrinèsciri mancu a catamiàrisi.

 

 ‘A vogghiu sfardari

sta cuttunina pisanti c’ haiu di supra,

ca mi pari com’ un piattu di pasta chi linticchi

tantu ammataffàtu, ca un lu voli cchiù nuddu,

e m’agghiaccia a piddunci du mussu.

 

Puru l’acidduzzi,

C’astura avissinu aviri

‘i nira pronti p’ à nova cuvata,

Si pigghiaru di lagnusìa

E si stannu aggiuccati senza farisi a vidiri.

 

E ‘i stessi arvuli di lumiuna

Ca di sti tempi avissinu a ‘nciavuriari ‘u munnu sanu

Arristaru chi vrazza chini d’ una zagara

Tanta ‘ncutrunuta d’ù friddu,

Ca un’happi a forza di grapirisi ginirusa,

P’arrialari ‘a farfalla e ‘a lapa‘u sucu priziusu,

E all’omu, ‘u çiavuru ‘ncantaturi tantu addisiatu.

 

‘U nostru suli, beni priziusu,

‘miriàtu d’ogni parti di stu munnu

È ‘a sula cosa ca ‘u guvernu un ni po tuccari.

 

Matri natura, un ti cci mettiri puru tu,

Finiscila di babbiari

D’ù nostru suli, un ni pò privari.

 

Chiama li tò venti cchiù curaggiusi,

E mànnali dda ‘ncapu,

A libbirari ‘u nostru suli

 

Prima ca senza d’ iddu

 muremu tutti…..di tristizza.

 

 Vincenzo Aiello

 Bagheria; 06/05/2005

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *