Strammatu

strammatu

STRAMMATU

 

Io quasi quasi un ci criu ancora

ca tu un ci si cchiù ntà Ferrovia.

Vintanni i fari cunti e contracunti

tra scivulu, suddatu e cacciaratu

parevi l’indomani pensionatu.

Quannu trasivu io ‘ntà ferrovia

ti canuscii cu nomi ri Strammatu,

ma poi canuscennuti cchiù megghiu

capivu ca un’avevanu sbagghiatu.

Cu ttìa si stava sempri in allegria

n’avevi sempri una ri cuntari,

storia ri vita bazzilletta o fissaria,

tinivi bancu senza mai mollari.

Ca matinata eri già presenti,

carricu ri travagghiu arretratu

e ccà un cintrava nenti a ferrovia,

tutti prodotti pu tò supemmeccatu.

Na cafittera ‘ncapu….

ni facevi a vucca ruci a tutti

e via senza un’inghippu…

pu travagghiu ci pinsavamu

io e Fu…Fu…Fulippu.

I cosi poi canciaru nnà to vita

finiu u tempu ru sumemmeccatu

allura c’havia a  fari stu  Strammatu?

Si misi a testa a postu,

facennusi amici e ‘nnimicizii,

vuleva dari a matri ferrovia

tuttu l’amuri chi putìa.

Napocu tuttu chistu un lu caperu

ricevano, si voli fari beddu….

ci ficiru gnizzioni ri travagghiu

e puru nu lavaggiu o ciriveddu.

Tu tuttu chistu sicuru c’ho capivi,

e ‘nto to cori ci suffristi troppu,

e quannu ti vulivi un po’ sfuari

mmiddavi na poesia… pi rispustiari.

Si travagghiava pi divertimentu

tradotti manovrati a svintagliari,

Fulippu e scambi e tu sempri a vuciari…

quattru pa quinta e cincu pu trunchino,

ca chisti po’si pigghia Paperinu!!!

L’ultimi tempi,un sacciu comu fù

pigghiasti un’infezioni…a mala sotti

e doppu ca ti facisti tanti esami

ti risuttò … l’allergia pi notti.

Pi tutti tu facisti poesia

e chistu ti fa certu tanto unuri

e sta passioni mmiddasti puru a mmia

cu pratica cu zoppu, zuppichia.

Cu ttia si nni và un pezzu i ferrovia

e chistu ti lu pozzu assicurari,

tu ri Messina Scalu si un emblema

e un c’è tempu chi po’ cancillari

ra menti i tutti nui u tò curaggiu

ri supra i turri faru …vaddavi Riggiu.

Un c’era turnu ca un tuccavi binda

a tutti dasti aiutu e comprensioni

si si cadeva ‘nterra eri u primu

a dari a tò esperienza e professioni.

Ma quali carru attrezzi e squadra riazzu,

traversa supra a spadda e cu du bindi

misi ‘ntè punti giusti ru lungheroni

parevi un domatori rintra a jaggia

e tutti nuatri eramu i liuni.

Ri tia ci fussi i scriviri pi anni

senza arrivari mai a completari

u libbru ra tò vita ri Strammatu.

ma ‘nfunnu ‘nfunnu un’è chistu ‘npurtanti.

Nna vita cunta chiddu chi nni resta

ri ricurdari cu piaciri i cori

u çiavuru lassatu e nostri spaddi

e no paroli i leggiri na vota sula.

Ru tò profumu pozzu garantiri

ca c’è ‘nprignata tutta st’aria ‘ntunnu

si senti jornu ,notti e ca matina

mmischiatu a çiuri i zagara e acquazzina.

Si tuttu chistu è essiri Strammatu

‘mmenzu stu mari ri monotonia,

fammi acchianari na tò varchicedda

vogghiu essiri Strammatu …..comà ttia.

Vincenzo Aiello

 Messina;15/6/1999

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *