Si m’arrinesci

simarinesci

Si m’arrinesci

Fogghi jittati di cca…di dda…

Napocu li tegnu

’n menzu un calapinu sicilianu

… autri affucati

dintra ’a grammatica ’i Pitrè.

Scrivuti ’accussì…

pi nchiujiri nta ’na jaggia di carta

palori assummati d’’u funnu d’’i me’ pinzeri.

Ogni tantu li pigghiu… ci dugnu ’na taliata

’i sbutulìu, junciu, aggiustu

scancellu, spostu, appattu rimi…

Pizzami di puisia o…carta nchiappata?

C’’u sapi zoccu sunnu?

A li voti ca l’haiu nisciutu

’a manu d’’u ventu l’ha fattu vulari p’un’aria

comu si vulissi farimi capiri

ch’appartennu ad’iddu

e sulu iddu è patruni

di farinni zoccu nni voli fari.

Lassarili vulari pi sempri comu balluna di sapunata

o farili pusari duci-duci

davanti li vavareddi ’i l’omu

chi cerca lu ’ncantu d’’a puisia?

Si m’arrinesci vogghiu essiri vòmmara

ch’affunna dintra ’a terra d’’a lingua siciliana.

Sbruricari timpuna di palori attrassati

e …comu jancu girsuminu farili çiurìri arreri

pi po’ un jornu … surisfattu

virilli abballari nautra vota

supra ’i mussa d’’i picciriddi siciliani.

Vincenzo Aiello

 Bagheria,15 febbraio 2010

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *