Pinseri tinti

Pigghianu a muzzicuna

lu sonnu di li primi arbùri.

Satanu di ’na gnuni d’’a menti

comu giurani dintra lu zaccanu

ciaccànnu li sonnari nzuccarati.

Mi giru mi firriu

ntra linzola di celu

accupatizzi di lastimi

e siddiu di cori.

Inutili arrummuliarisi nta lu nenti.

Megghiu susirisi

e jiri drittu dda

arripizzari custioni linziati.

Vincenzo Aiello

Bagheria, 21 gennaio 2017

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *