O’ Zzù Luigi

ozzuluigi

O’ Zzù Luigi

Quannu io arrivai ‘nta’ Direzioni

mi dissinu, a lei ci damu na missioni.

Havemu ccà un collega specialmente,

ca quannu havi littri ri faxsari

arriva sempri all’ura di smuntari,

‘u bellu è ca’ ci l’havi sempri urgenti.

Lei si mittissi a sua disposizioni

e di nuatri ‘u tinissi arrassu,

ci dassi cocciu quantu un duna ‘mpacciu.

E fu accussì ca mi l’accullaru,

‘u so’ no nomi è Luigi Ciaramitaru.

Io ti taliava

e un canusciennu ancora u to’ livellu prufessiunali

mi paristi subitu un pezzu “grossu”

di comu ti gistivi n’sicurizza

qualsiasi evenienza e situazioni.

A prima vota scantannumi i sbagghiari

io ti chiamai cu titulu i ‘ncigneri’,

a tò risposta fù’……alt amico mio.

S’accuminciari a’ffenniri ‘i l’iniziu,

è megghiu ca chiaremu na cusuzza.

Intanto io pi tìa sugnu Luigi,

e un sugnu nè ‘Ncigneri e né Dutturi,

e s’ama travagghiari in armonia

livamulu stu lei ascuta a mìa.

Si ti dicevano ri nesciri ‘ntrasferta

pi tìa era na festa programmata.

Prima di tuttu facivi ‘u tò duviri.

Accolto e riviritu in ogni postu,

purtannu avutu ‘u nomi dà Direzioni,

trattannusi di amianto trasporti e dimulizioni

sistimavi ogni situazioni.

E doppu tuttu chistu via alle danze…

‘U megghiu ristoranti di la zona

già t’aspittava chi sò specialità.

Siddu eri a Missina, pisci spada a involtina.

Nnè paraggi di Gerbini

un mancavano pumadori sicchi,funghetti e caciottini,

inveci ‘ntà li parti di Pachinu

ti dilizziavi c’un bellu bicchieri ‘i vinu.

Cu tuttu cà l’acciacchi un ti mancaru

si sempri omu allegru e surridenti,

e un ci pinsari cchiù a dda’ promozioni, a “Seniori”.

Signori tu ci, sì tu ci nascisti,

e chistu ‘u dimustri e ‘u dimostrasti,

cu tò cumpurtamentu di rispettu

purtatu a ‘cuminciari du ‘Ncigneri

e pi finiri all’ultimu di l’Uscieri.

Di cocchi tempu a veniri a sti parti

ti vitti siddiateddu pi na cosa,

ca t’arristò ‘ncuddata ‘ncannarozzu

e un ti scinnìu mancu a cannunàti.

Ma un ci pinsari cchiù, pensa a saluti,

ca è a cosa ca poi cunta viramenti.

Gùditi stà pensioni pi tant’anni

e ogni tantu ‘mpinci che è un piacìri

parrari cu ‘n’amicu com’ a tìa,

e fari na passiata suttabbracciu.

Tu ti nni và cu massimu di l’anni,

ma soprattutto cu massimu rispettu,

c’ognunu ri nuatri ta purtatu

rispettu certamente miritatu.

Ciaramitaru si nni và ‘n’pinsioni

però un’è chistu chi mi fa ‘mprissioni,

culleghi pinsiunati cci nnè tanti

.

Stavota si nni và unu ‘npurtanti,

stavota si nni và unu ‘i famigghia…

‘npinsioni si nni và… mè Zzù Luigi.

Vincenzo  Aiello

 Palermo:18/06/2004

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *