Me mugghieri

memugghiari

Me mugghieri

Me mugghieri chi purtentu

è ’na vera cosa rara

m’’a pigghiavu e un mi lamentu

m’attuccò e m’’a tegnu cara.

Ma ci su certi mumenti

ca mi fa sfirrari ’u senziu

prisuntusa e pitulanti

fazzu abbili si cci penzu.

Havi sempri d’’a so parti

la raggiuni e io lu tortu

e si ’nsistu ammisca ’i carti

’nfin’a chi mi vidi mortu.

Si nta machina poi semu

io chi guidu e idda ’o latu

prim’ancora ca partemu

sugnu menzu cunzumatu.

No!!…sbagghiasti è chidda ’a strata

nun fari passari a chiddu

gira ’i cca…fai ’na sunata

sata ’n seggia com’ariddu.

Havi ’na gran facci tosta

penza cosi e nun li dici

e pritenni la risposta

m’at’a cridiri un’haiu paci.

Ma cu tutt’i so’ difetti

mi la tegnu stritta e cara

ca cu chiddu chi si senti

c’è di peggiu nta quarara.

Pi daccordu sempri jiri

lu sigretu ’u sannu tutti

la mugghieri ’un cuntrariari

mancia vivi e ti nni futti.

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *