Assapurannu ciauri antichi

assapurari Passeggiata

Assapurannu çiauri antichi

Picchì avemu tutti ’u fuareddu?

tutti ch’ assicutamu lu tempu

Lu tempu…

ca un’è cchiu patruni

di farinni tastari

’u so sapuri

’u so çiauru

Curriri… curriri…

ma p’arrivari dunni?!!

Oramai l’avemu p’abitudini

mancu n’addunamu

ca curremu tuttu lu jornu

comu surci addumati

“Arrivari ’i primi ’i tutti

pi poi turnari ’n tempu!!”

…Ma pi cchi cosa?!!

Stasira vogghiu passiari senza prescia

Tampasiari senza sapiri dunni vaju

assapurannu çiauri antichi

e ascutari sulu ’a vuci d’’u cori

mentri ’u suli

scinni nto curaddu

e lassa ’u postu a luna

chi parraçiunìa c’’a prima stidda

chi s’addumò ’nto çelu

Vincenzo Aiello

Bagheria, 13 luglio 2011

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *