Arrialami un sonnu

Papa a 18 anni

 

Arrialami un sonnu

 

Arrialami un sonnu…

troppu nuttati ormai hannu passatu

senza sentiri a tia

patruzzu miu.

Lu mustazzeddu sempri assistimatu

cu sutta la so duci risatedda.

E’ troppu tempu puru ca un’ascutu

la vuci miludiusa di me matri

mentri ’i so manu ’mpastavanu alligria

fatta di ova frischi e di farina

prima di Pasqua pi viscotta e pupi.

Arrialami un sonnu…

fammi turnari ancora picciriddu

fammilli sentiri nautra vota ddi çiavuri

di cufuneddi chini di ginisi

cu supra scorci di mantrini e aranci.

Daccilla tu n’arriminata

cu la cucchiara cavura d’’i ricordi

a svampari luci chi quadia l’arma

e calìa feddi ‘i pani arristatu d’ajeri

nsivatu d’ogghiu novu di trappitu

chi ’n ciavurìa li cunta di me nanna.

Arrialamillu stu sonnu …

stanotti …n’haiu bisognu!!

 

 

Vincenzo Aiello

Bagheria, 28 novembre 2015

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *