A Trazzera

atrazzera

’A trazzera

Un lampu…un tronu… si fici scura scura ’a trazzera

comu ’n rimproviru mannatu d’’u Signuri.

Nuddu chi pìpita su tutti ’nguttumàti

cunigghia aceddi e omini…scantati.

Un sannu mancu iddi quantu dura

e ora ca cumincia a sbrizziàri

ognunu penza a ’i propri pintimenti

e si nni fà affacciari arreri ’u suli

chistu ’un lu fazzu cchiu lu giuru a ’i Santi.

’U scrùsciu ’i l’acqua ’i celu và a ’nfurzàri

e ogni tantu agghiòrna ’n menzu ’u locu.

Ma cu l’avissi dittu anfina antura

ca ’u suli ch’abbampàva ’a ficazzana e ’a rappa ’i ’nzòlia

s’avìa a ghiri ammucciàri zittu zittu

darreri ’a negghia scura e china ’i bòria.

’U zzàccanu chi fici l’acqua ’i celu

ora si va asciucànnu araçiu araçiu.

D’’a terra nesci puru ’u bbabbaluci

cu ’i corna tisi e tuttu chi vavìa

talìa l’arcubbalenu ch’abbrazza ’a vaddi

e un pezzu ’i celu già allatinàtu

e già s’’u va scurdannu ’u malutempu

ch’anfina antura lu facìa trimari

scantatu e pinzirusu dintr’a scòccia.

Ma ogni cosa veni nna sta terra

pi vuluntà Divina amara o duci.

Un’aspittàmu sempri ’u malutempu

pi jùnciri sti manu innnanzi a Ddiu

p’addumannàrici n’anticchia ’i luci.

Un raggiu ’i suli doppu ’na chiuvuta

nni fà scialàri e ralligrari ’u cori

circamu r’apprizzàrlu puru quannu

’u celu è azzurru…

e ’u ventu un movi fògghia.

 

Commento

La poesia “A trazzera” nasce dall’esperienza che vivo personalmente attraversando un periodo non troppo felice della mia vita.

Tale periodo è segnato dall’esperienza della “malattia”, che fortunatamente riusciamo a diagnosticare e fermare sul nascere.

Cose brutte come queste accadono all’ordine del giorno “agli altri”, al punto da non farci più caso.

Questo però fino al momento in cui la cosa non ci tocca nel personale.

Soltanto in quei casi, quando sentiamo il mondo crollarci addosso, ”A trazzera” si fa scura e piove preoccupazione per il futuro, l’uomo sente la necessità di rifugiarsi nella preghiera ricordandosi che esiste “anche” Dio.

Ma la cosa più triste e colma d’egoismo, succede quando l’uomo-babbaluci, vede le cose rimettersi a posto, ritornare piano piano alla normalità, una normalità che tende ad affievolire la fiamma della fede.Allora sforziamoci di apprezzare la vita anche quando in essa regna sovrana la normalità, e preghiamo Dio anche nei giorni in cui il cielo è azzurro.

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *